Shamballa-1-2-3-4.Master Seviye Uyumlamalar

İZMİR Bütünsel Şifa - Kişisel Gelişim - Yaşam Koçu - Eğitim - Danışmanlık - Reiki - UYUMLAMA - ŞİFA

ÇOK BOYUTLU ŞİFA SİSTEMİ

Shamballa’nın merkezi çekirdeği Sevgidir. Sevgi Özgürlüktür. Engel olarak yolunuzda duran her şeyden özgürlük. Kim olduğunuzu bilme ve Gücünüze adım atma, üstadlığınıza adım atma Özgürlüğü.

SHAMBALLA ÇOK BOYUTLU ŞİFA

TARİHÇE :

Yükselmiş Üstat Germain Hari Das Melchizedek olarak da bilinen John Armitage’a bu şifa sistemini öğretti. Germain köle olarak kullanılan ve toplumdan ayırılan (daha “gelişmiş” Atlantisliler tarafından) bazı tekamül etmemiş varlıkların spiritüel titreşimlerini yükseltmeye yardım etmek için Atlantis’e orijinal olarak 22 sembol içeren şifa sistemini getirdi. “INSPIRERS” olarak adlandırılan bir grup kurdu. Bu grup Atlantis’in çökmesi üzerine Tibet’e gitti. Oradaki ilgilenen insanlara üç sembol verdiler ve sonra Hindistan’da birkaç sembol verdiler. Bütün sistemi vermeden önce insanların bu sembolleri nasıl kullanacağını görmek istediler. Bazıları sembolleri iyilik için kullandı, başkaları diğer insanlar üzerinde güç elde etmek için kullandılar, bunlardan çok gizli, kapalı bilgi sistemi yarattılar, sadece bazı rahip – inisiyelere verdiler. Dr. Usui sembolleri Sanskrit yazıtlarda keşfetti ve buradan Reiki’ye sahip olduk.

Üstat Germain şimdi Hari Das vasıtası ile tam 352 sembol sistemini getiriyor, Dünya üzerinde daha önce asla bu olmadı. Germain buna Shamballa Çok Boyutlu Şifa dememizi istiyor.

SHAMBALLA ÇOK BOYUTLU ŞİFA NEDİR ?

Shamballa Çok Boyutlu Şifa, Reiki enerjilerinin genişlemesi olarak düşünülen bir şifa sistemidir. Shamballa Çok Boyutlu Şifa, Reiki’yi (352 sembolün full enerjilerinin spektrumu) ve bazı manevi enerjiler kullanır ve şifanın komple bir sistemini oluşturur.

SHAMBALLA ENERJİ KARAKTERİSTİKLERİ

Shamballa enerjisinin doğası çok boyutludur, sadece fiziksel seviyede çalışmaz, tüm seviyelerde çalışır. Reiki gibi bedende ve enerji alanında ihtiyaç duyulan yere gider. Shamballa sadece zihinsel, duygusal ve spiritüel seviyelerde çalışmaz, hücresel hafızanın en derin seviyelerinde; DNAda ve enerji bedeninin en yüksek titreşimlerinde çalışır.

USUI REİKİ VE SHAMBALLA ÇOK BOYUTLU ŞİFA ARASINDAKİ FARK

Usui Reiki ve Shamballa Çok Boyutlu Şifa arasındaki fark, Shamballa Çok Boyutlu Şifa’da Germain tarafından verilen ful 352 sembolün olmasıdır, burası ve Kaynak arasındaki her bir seviye için 352 sembol.

Shamballa’nın sizi 352 sembol vasıtası ile Her Şeyin Kaynağına/Yaratıcıya geri götürerek şifanın Kaynağına direkt olarak bağladığı söylenir. Tüm hastalıklar ve dengesizlikler tamamen tüm yaşamın ve sizin kendi ruhunuzun kaynağından ayrı olmaktır. Sembolleri kullanmak için, tüm sembolleri bilmeye gerek yoktur. Semboller Reiki’nin normal el teması ile akar ve eğer bilinçli olarak bilmeye gereksinimi olursa uygulayıcıya sezgisel olarak gelir. Her uygulayıcı bireysel sembolleri farklı algılayabilir, ancak anlamlarının çoğu benzerdir.

SHAMBALLA ŞİFASININ GERÇEK AMACI

Gerçek hedef, artan anlayış ve farkındalık ile bireyin spiritüel deneyimidir. Shamballa sisteminde kullanılan enerjilerin ve meditasyonların çoğu kişisel farkındalık ve uyanış içindir.

Shamballa sadece bir şifa sistemi değildir, spiritüel gelişmenizi hızlandırmanın yoludur. Shamballa Şifası bir din değildir veya özel spiritüel bir yol değildir. Shamballa çalışması spiritüel doğadadır, ancak herhangi bir spiritüel yolda olan herkes tarafından kullanılabilir. Sadece Ruha, sevgiye bağlılığa, niyet ve enerji ile şifaya inanç gerekir.


Shamballa Eğitmi İçeriği:

SHAMBALLA ÇOK BOYUTLU ŞİFA 1.SEVİYE :

· Shamballa Çok Boyutlu Şifa nedir

· Usui’den önce Reiki

· Şifa seansı (kendini tedavi ve başkalarını tedavi)

· Meditasyonlar

· Uyumlama

SHAMBALLA ÇOK BOYUTLU ŞİFA SEVİYE 2

· Uzaktan şifa

· Kristaller ile çalışma

· Meditasyonlar

· Uyumlama

SHAMBALLA ÇOK BOYUTLU ŞİFA SEVİYE 3

· Uyumlama

· Seviye 1 e uyumlama öğretilir

· Meditasyon

SHAMBALLA ÇOK BOYUTLU ŞİFA MASTER ÖĞRETMEN SEVİYESİ

· 352 sembole uyumlama (352 adet sembol size verilmiyor, bu sembollere uyumlanıyorsunuz)

· Her seviye için Shamballa uyumlamaları öğretilir

· Uyumlama

· Meditasyonlar

Shamballa Çok Boyutlu Şifa bir teknik değildir, bütünlüğü ve özgürlüğü kolaylaştıran bir yoldur.

Shamballa’ya uyumlanmak sizi Ben’im varlığınız ile güçlü bir şekilde bağlar ve sizi ışığın Shamballa şehrine veya tüm Yükselmiş Üstatların kollektif bilinçliliğine ve sevginin ve ışığın bir çok boyutlardaki diğer varoluşların enerjilerine bağlar.

Shamballa Çok Boyutlu Şifa Sistemi Nedir ?

Shamballa birkaç farklı tipteki enerjilerin karışımıdır :

1. Evrensel Yaşam Gücü (Reiki) Enerjisi, etrafınızdaki “nesneler” dahil tüm varlıklarda işleyen enerjidir. Bu, yaratan ve yaşam veren enerjidir ve bu “nesneleri” de içerir, çünkü onlar da bu enerjiden yapılmıştır. Herkes ve her şey bu enerjiden yapılmıştır. Bu sevgi enerjisidir. Sevgi yakıttır.

2. Mahatma Enerjisi ayrıca BEN’İM varlığı olarak bilinir. Bu Kaynak olarak Ben’in farkındalığıdır. Bu sizin her şeyden ayrı olduğunuz anlamına gelmez, gerçek şu ki, bu, Birliğin anahtarının içinizde olduğunu söyler. Bu sizin Bütünlüğünüzün gerçekte kim olduğunun tanınmasıdır. Bu Saf, Koşulsuz Sevginin en güçlü enerjilerinden biridir. Bunun Dünyaya yeni bir var oluş yolu getiren harmonik convergence’den beri insanlık için mevcut yeni bir enerji olduğu söylenmektedir. İçinizdeki kendinize ulaştığınızda ve Bütünlüğü, Birliği bulduğunuzda, diğer herkesin sizin bir parçanız olduğunu kavrarsınız. Ve siz de herkesin ve her şeyin bir parçasısınız. Her Şey Birdir.

3. Yükselmiş Üstadların Enerjisi. Yükselmiş Üstadlar yeniden doğum döngülerini tamamlamış ve şimdi insanlığın öğretmenleri olarak ruh formunda var olan varlıklardır. Onların amaçları bir bütün olarak gezegenin tekamülüne ve diğerlerinin spiritüel tekamülüne yardım etmektir.

Çok – Boyutlu Ne Anlama Geliyor ?

Shamballa Çok – Boyutlu olarak adlandırılıyor, çünkü o Bütünlük üzerine odaklanır. Shamballa ile çalışırken öyle seçtiğimizde bizim için çalışmak için gelen hepimizin kendimizin değişik yönlerimiz var. Bunların bazıları uzun bir süredir taşımakta olduğumuz fiziksel ağrı olarak tanıdıktır. Diğer zamanlar olaylar ortaya çıkar ve bunların neden olduğunu bilmeyiz. Artık çalışmayan ilişkilerin bırakıldığı zor bir zaman geçirmemizin nedenini bilmeyiz. Bizi inciten, birine veya var olmanın bir yoluna öyle çekilmiş hissederiz ki, bunun neden olduğunu anlayamayız, o kadar çok şifa verdikten sonra, yardımı olmaz. Bu çoğumuzun yardım, yanıtlar için arayışa başladığımız zamandır ve olaylara bakmanın bütünüyle yeni yollarını, bütünüyle yeni anlayışlarını eşzamanlılıklar ile keşfederiz.

Daha önceden var olduğunu bilmediğimiz bir dünyayı keşfederiz. Anlamaya başlarız ve eş zamanlılıkların tüm yaşamın birbirine bağlı olduğu anlamına geldiğini derinden hissederiz. Bu bize kendimizin ve diğerlerinin, sevgiye, şifaya ve bütünlüğe gereksinimi olan diğer parçalarının yeni anlayışlarını verir. Eğer yükseliş fikrini bütün olmak olarak düşünürseniz, o zaman Shamballa Çok – Boyutlu Şifa bize sevmek, iyileşmek ve bireysel ve kollektif olarak kim olduğumuzu bütünleştirmek için yardımcı olur. Yeni kavrayışlar geçmiş yaşamları, sezgisel gelişmeyi, enerjisel bağlantıları, rehberlerle ve sevdiğiniz yardımcılarla ve öte aleme geçenlerle vs. çalışmayı kapsayan yeni yolları açar. Dünya Ana’nın derinden hissedilen sevgisi ve partnerlik hissi açılır. Bunlar herkesin deneyimleyeceği şeyler değilken, şifa enerjileri ile çalışan çoğu kişi için gerçektir. Shamballa Çok – Boyutlu olarak adlandırılır, çünkü Bütünlük kendimizin tüm seviyelerinin iyileşmesini kapsar. Her Şey Bir’dir.

Bir çok insan Shamballa’yı Reiki’de bir sonraki adım olarak adlandırıyor. Shamballa’nın diğer herhangi bir Reiki ekolünden daha iyi olduğunu söylemek niyet edilmemiştir. Anlatılmak istenen Shamballa’nın kendimiz ile başlayan, tüm yaşamın birbirine bağlılığı vasıtası ile şifa üzerine odaklanmaya izin veren enerjilerin bir harmanı olduğudur. Shamballa enerjileri nedeni ile, gezegeni ve tüm yaşamı iyileştirmek kendini – iyileştirme ile yapılabilir. Diğer Reiki ekolleri ile gerçekleşen bir çok şifa başarıları keşfedeceksiniz, ama Shamballa’nın odağı kişisel şifa vasıtası ile gezegensel şifadır.

Eğer durum böyle ise, neden el ile şifa olarak öğretildiğini merak edebilirsiniz. Onu bu şekilde öğretmeyi seçiyorum, çünkü çoğu insan iyileştirmek için ve kendilerini Birliğin hizmetine sunmak için dokunsal/dokunulur, genel bir duyum yolu arıyor. Bunu bir Reiki formu olarak öğretmek bir anlam veriyor, çünkü yıllarca çalışmaya gerek yok. Spiritüel gelişim ile ilgili okumak yerine, Shamballa onu canlı yaşamanıza ve o olmanıza yardım ediyor. O bir günde birkaç dakika şifa verirken bunu yapmaya yardım ediyor ve Çok – Boyutlu Yönü vasıtası ile siz spiritüel olarak açılırken ortaya çıkan korkuyu ve diğer kişisel sorunları bütünleştirmeye yardım ediyor.

John Armitage (Hari Das Melchizedek)

REİKİ’NİN DR USUI’DEN ÖNCEKİ HİKAYESİ

Reiki ile şifa, kadim Atlantis’te tasarlanan bir sistemdir. Yükselmiş Üstat St. Germain olarak bilinen Şifa Tapınağının yüksek rahibi tarafından yaratılmıştır. Bu rahip Atlantis’teki merkez tapınaklardan ayrılmış ve Atlantislilerin Inspirers (İlham verenler) dediği kendi kabilesini oluşturmak için Atlantis’in uzak dağlarına yolculuk yaptı. Inspirers grubu kendilerini ana kıta Atlantis’te oturanlardan ayırdılar. Atlantis ırkının fiziksel ve spiritüel ilerlemesi tarafından muhakeme edilen ırksal farklılıkları kaldırmak ve uzaklaştırmak için tüm Atlantislilerin spiritüel gelişimini eşitleyecek bir teknik ve yol bulmayı aradılar. Spiritüel ve fiziksel olarak geri kalmış olduğu düşünülen bir çok Atlantisli rahipler, rahibeler ve Atlantis Adasının Kraliyet aileleri tarafından köle olarak kullanılıyordu. O dönemde, St.Germain’e, bir bireyin enerji sistemine direkt olarak yansıtılabilecek ve mevcut spiritüel handikabını (engel, yük) aşacak ve diğer Atlantisliler ile eşit yapacak yeterli seviyeye kadar onun titreşimini yükseltecek bir seri semboller verildi. Ona 22 sembol verildi, bu üstat rakamıdır. Atlantis çöktüğü zaman St Germain bir çok takipçi arkadaşı ile birlikte kadim Tibet’e gitti. Burada spiritüel bilinçliliği yükseltme uygulamasını devam ettirmeye çalıştılar. Bu uygulamanın nasıl sonuç vereceğini görmek için Atlantis toprağına yakın birkaç kişiye üç adet sembol verdiler. Onların bir çoğu sembolleri kullandılar ve spiritüel gelişimleri iyi seviyeye geldi. Ancak diğerleri bu gücü karanlık, negatif bir yolla kullandılar. Sembolleri tahrif ettiler ve çarpıttılar, dönüştürdüler ve değiştirdiler. St. Germain ve Inspirers bu zamanda 22 sembolün hepsini hiç kimseye vermemeye karar verdiler. Bugünkü uygulandığı şekli ile Reiki sistemi tamam olmayan bir sistemdir. O bazıları Akaşik kayıtlardan direkt olarak çekilen bir çok sembolü kapsayan bir sistemdir, insanlığa St.Germain tarafından verilmiştir, ancak icat edilen, oluşturulan bazıları farklı tip enerji çekiyor. Tam Shamballa Sisteminde 352 Sembolün olduğu St Germain tarafından bugün bildirilmiştir. Bu Kozmik Gücün Kaynağına kadar 352 Seviye/İnisiyasyon’a karşılık gelen 352 semboldür. Yukarıda nasılsa, aşağıda öyledir.

Yukarıdaki bilgi Dr. John Armitage (Hari Das)’a Shamballa’nın Yükselmiş Üstatlarının Kollektif Bilinçliliği tarafından açıklanmıştır.


 

UYUMLAMALAR ARASI ÖNERİLEN SÜRELER :

 

* Henüz herhangi bir Reiki sistemine uyumlanmamış olanlar için; Her bir seviye arasında en az 21 günlük, çalışma ve arınma süresi bırakılır.

** Daha önce Reiki 1.Seviyeye uyumlanmış olanlar için; Shamballa’nın 1.Seviyesi nden üç gün sonra Shamballa 2.Seviye alınabilir. 2.Seviyeden itibaren, her iki seviye uyumlaması arasında yine 21 günlük, çalışma ve arınma süresi bırakılır.

*** Daha önce Reiki 2.Seviyeye uyumlanmış olanlar için; Shamballa’nın 1.Seviyesi nden üç gün sonra Shamballa 2.Seviye, 2.Seviyene üç gün sonra da 3.Seviye alınabilir. 3.Seviye ile 4.Seviye uyumlamaları arasında yine 21 günlük, çalışma ve arınma süresi bırakılır.

**** Usui Reiki, Tibetan Reiki, Karuna Reiki, Seichim Reiki vs. gibi uzun soluklu derin öğretilere sahip geleneksel Reiki Sistemlerinden en az birinin Reiki Masterları ya da Grandmasterlar için; Shamballa’nın her bir seviye uyumlamasında aralarda üçer günlük çalışma ve arınma süresi bırakılması yeterli olur.

 

Tüm Uyumlamalar uzaktan yapılmakta olup, İNİSİYASYON SERTİFİKALARINIZ yüksek çözünürlüklü .jpg formatında ve EĞİTİM DERS NOTLARINIZ .pdf formatında e-mail adresinize postalanmaktadır.

 

Ücretlendirme : 

  • Kişiye Özel Program Hizmet Bedeli :> Shamballa MDH 1. Seviye : 200 TL
    > Shamballa MDH 2. Seviye : 200 TL
    > Shamballa MDH 3. Seviye : 200 TL
    > Shamballa MDH 4. Master Seviye : 300 TL. dir.

Uyumlama Talebi için;

izmirholisticturkey@gmail.com a mail atabilir ya da whatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.